Thiết kế – thi công biển vẫy (Bảng hiệu phụ)

Bảng hiệu phụ hay còn gọi là Biển Vẫy, giúp gia tăng nhận diện cho khách đi đường qua lại bằng việc thể hiện được 2 mặt thương hiệu. Ngoài ra bảng hiệu phụ còn có mục đích chỉ dẫn trong trường hợp cần thiết.

Danh mục: Từ khóa: