BẢNG GIÁ IN CHẤT LƯỢNG CAO – ĐẠT TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG MỰC VÀ GIẤY IN

In Catalogue, in Sách, in Tài Liệu bằng công nghệ in Offset.
Thời gian in từ 2 – 4 ngày tùy theo số lượng và quy cách.

CATALOGUE – Mã số: 24

Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa

Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 610.000 780.000 1.200.000 1.840.000 3.420.000
16 trang 640.000 830.000 1.620.000 2.940.000 3.980.000
20 trang 670.000 990.000 1.940.000 2.640.000 4.200.000
24 trang 800.000 1.200.000 2.100.000 2.800.000 5.300.000
28 trang 900.000 1.300.000 2.200.000 3.200.000 5.400.000
32 trang 960.000 1.400.000 2.500.000 3.600.000 5.800.000
36 trang 980.000 1.500.000 2.600.000 3.880.000 6.000.000
40 trang 1.100.000 1.600.000 2.800.000 4.400.000 7.200.000
44 trang 1.200.000 1.700.000 2.900.000 4.600.000 7.400.000
48 trang 1.300.000 1.800.000 3.000.000 4.900.000 7.600.000
52 trang 1.400.000 1.900.000 3.400.000 5.300.000 7.800.000
56 trang 1.500.000 2.200.000 3.600.000 5.800.000 7.900.000
Thời gian 2 – 3 ngày
CATALOGUE – Mã số: 24A
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 910.000 1.390.000 1.970.000 2.980.000 4.800.000
16 trang 960.000 1.490.000 2.500.000 4.000.000 6.600.000
20 trang 1.020.000 1.590.000 2.600.000 4.400.000 6.800.000
24 trang 1.070.000 1.800.000 3.600.000 4.800.000 7.800.000
28 trang 1.220.000 2.200.000 3.900.000 5.100.000 8.200.000
32 trang 1.280.000 2.300.000 4.200.000 5.500.000 9.100.000
36 trang 1.430.000 2.600.000 4.500.000 6.300.000 9.800.000
40 trang 1.590.000 2.800.000 4.800.000 6.800.000 10.300.000
44 trang 1.700.000 3.600.000 5.400.000 7.600.000 10.900.000
48 trang 1.900.000 3.800.000 5.600.000 7.800.000 12.100.000
52 trang 2.050.000 3.900.000 5.800.000 8.200.000 13.800.000
56 trang 2.200.000 4.200.000 6.000.000 8.600.000 14.100.000
Thời gian 2 – 3 ngày
CATALOGUE – Mã số: 24A
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Số lượng 500 1.000 2.000 Thời gian
12 trang 6.740.000 7.880.000 9.530.000 3 ngày
16 trang 6.530.000 9.170.000 11.340.000 3 ngày
20 trang 7.540.000 9.470.000 13.090.000 3 ngày
24 trang 8.570.000 11.860.000 15.950.000 3 ngày
28 trang 10.550.000 14.110.000 18.720.000 3 ngày
32 trang 11.600.000 15.340.000 20.630.000 4 ngày
36 trang 13.585.000 16.580.000 22.410.000 4 ngày
40 trang 14.670.000 17.960.000 24.340.000 4 ngày
44 trang 16.610.000 19.130.000 26.100.000 4 ngày
48 trang 18.670.000 22.310.000 28.090.000 4 ngày
52 trang 19.620.000 23.480.000 30.850.000 4 ngày
56 trang 20.715.000 24.850.000 32.860.000 4 ngày
CATALOGUE – Mã số: 24B
Khổ ngang: 20.5 x 10 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 1.060.000 1.540.000 2.540.000 4.000.000 5.200.000
16 trang 1.090.000 1.690.000 2.640.000 4.200.000 5.400.000
20 trang 1.220.000 1.950.000 2.840.000 4.400.000 5.600.000
24 trang 1.240.000 2.100.000 2.930.000 4.600.000 6.200.000
28 trang 1.270.000 2.200.000 3.010.000 4.800.000 7.000.000
32 trang 1.400.000 2.300.000 3.110.000 5.000.000 7.200.000
36 trang 1.420.000 2.400.000 3.200.000 5.200.000 7.400.000
40 trang 1.450.000 2.500.000 3.290.000 5.400.000 7.800.000
44 trang 1.480.000 2.600.000 3.360.000 5.600.000 8.000.000
48 trang 1.700.000 2.700.000 3.450.000 5.800.000 8.200.000
52 trang 1.800.000 2.800.000 3.630.000 7.000.000 8.400.000
56 trang 1.900.000 2.900.000 3.800.000 7.200.000 8.800.000
Thời gian 3 – 4 ngày

 

CATALOGUE – Mã số: 24C
Khổ ngang: A4 (29.7 x 21) cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
12 trang 1.090.000 1.640.000 2.780.000 4.200.000 6.400.000
16 trang 1.160.000 1.770.000 3.040.000 4.600.000 7.170.000
20 trang 1.230.000 1.910.000 3.300.000 5.100.000 7.850.000
24 trang 1.300.000 2.050.000 3.520.000 5.500.000 8.530.000
28 trang 1.370.000 2.160.000 3.740.000 5.900.000 9.170.000
32 trang 1.420.000 2.250.000 3.930.000 6.200.000 9.730.000
36 trang 1.490.000 2.350.000 4.150.000 6.500.000 10.350.000
40 trang 1.560.000 2.450.000 4.370.000 6.900.000 10.980.00
44 trang 1.630.000 2.560.000 4.560.000 7.200.000 11.600.000
48 trang 1.780.000 2.640.000 4.720.000 7.500.000 12.130.000
52 trang 1.840.000 2.730.000 4.920.000 7.800.000 12.730.000
56 trang 1.990.000 2.820.000 5.120.000 8.100.000 13.310.000
Thời gian 4 – 5 ngày

 

[porto_block name=”thong-tin-dat-hang-online”]